Tăng ca đêm ngày thường sẽ được tính lương như thế nào?

Tăng ca là việc mang tính chất bắt buộc ở một số đơn vị do tính chất nghề nghiệp hoặc yêu cầu của công việc. Vậy nếu tăng ca đêm ngày thường (không phải ngày nghỉ lễ tết) thì người lao động sẽ được hưởng mức lương bao nhiêu?

Ngoài mức lương đi làm vào dịp lễ, tết ra thì người lao động đặc biệt quan tâm đến lương làm tăng ca vào ban đêm những ngày bình thường. Vì đây là khoảng thời gian họ làm thêm ngoài giờ, vào khung giờ vất vả nhất nên cần được hưởng mức lương xứng đáng với công sức của mình. Không những doanh nghiệp phải hiểu đúng để chi trả lương phù hợp, theo đúng quy định, đảm bảo công bằng cho cả hai bên mà người lao động cũng phải nắm rõ cách tính lương tăng ca đêm ngày thường như thế nào.

Tăng ca đêm ngày thường sẽ được tính lương như thế nào? 1

Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

– Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Quy định tiền lương làm thêm giờ và làm việc ban đêm

Để bạn đọc có được đáp án chính xác cho câu hỏi: Tăng ca đêm ngày thường tính bao nhiêu? thì chúng tôi xin được giải đáp chi tiết bên dưới đây.

Quy định về tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm thực trả theo công việc đang làm như sau:

Vào ngày thường: Ít nhất bằng 150%

Vào ngày nghỉ hằng tuần: Ít nhất bằng 200%

– Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ: Có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

– Người lao động làm việc vào ban đêm sẽ được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

– Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Cách tính tiền lương tăng ca đêm ngày thường

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động, được hưởng tiền lương tính theo công thức sau:

  • Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được tính như sau:

Tăng ca đêm ngày thường sẽ được tính lương như thế nào? 2

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% X Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương X Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

– Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định này;

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường;

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

  • Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tăng ca đêm ngày thường sẽ được tính lương như thế nào? 3

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% X Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm. 

Trong đó  đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

– Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

– Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

– Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Tiền lương làm việc vào ban đêm

  • Với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm:

Tăng ca đêm ngày thường sẽ được tính lương như thế nào? 4

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm.

  • Với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm:

Tăng ca đêm ngày thường sẽ được tính lương như thế nào? 5

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số sản phẩm làm vào ban đêm.

Bạn là chủ doanh nghiệp hay HR của công ty Bán lẻ, F&B hay sản xuất đang rất cần một phần mềm có thể:

  • Chấm công và tổng hợp bảng công;
  • Tính lương hàng tháng theo công thức thiết lập 1 lần duy nhất;
  • Quản lý toàn bộ hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động trên nền tảng online;
  • Truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
  • Quản lý văn phòng thông minh (canteen, phòng họp, hệ thống wifi).

Tham khảo ngay Phần mềm Chấm công – Tính lương ACheckin dẫn đầu về giá và chất lượng, được tin dùng bởi Phê La, Jollibee, Vua Nệm, Nhiệt điện Quảng Ninh và hơn 3500 doanh nghiệp khác. Dù Doanh nghiệp sử dụng hình thức lương theo thời gian, ngạch bậc, hoa hồng, khoán, sản phẩm hay 3P, phần mềm đều có thể xử lý tự động được.

Với hình thức tính lương theo thời gian, phần mềm sẽ tính toán ngày công theo dữ liệu chấm công thực tế và quy định của công ty; sau đó chuyển dữ liệu sang phân hệ tính lương để tính ra bảng lương theo công thức đã có. Tất cả công thức tính lương, hệ số lương, lương tăng ca,… chỉ cần được thiết lập 1 lần duy nhất.

Dẫn đầu về chi phí và chất lượng trong thị trường phần mềm HRM, ACheckin là lựa chọn đáng cân nhắc. Tìm hiểu thêm về tính năng, báo giá hoặc dùng thử, click vào banner để đăng ký ngay.

Tìm hiểu thêm phần mềm tính lương ACheckin

Trên đây là quy định cũng như hướng dẫn cách tính tiền lương tăng ca đêm ngày thường mà cả người lao động lẫn người sử dụng lao động cần nắm được và hiểu rõ để có thể tính mức lương chính xác nhất.

 Nguồn bài: Tổng hợp 

Bài viết liên quan
Mục lục