Thời gian làm việc ca đêm và 2 điều cần lưu ý 2023

Làm việc ban đêm không phải là điều người lao động mong muốn. Nhưng vì tính chất và đặc thù công việc nên doanh nghiệp phải chia thành nhiều ca kíp khác nhau trong đó có ca đêm. Vậy thì Nhà nước quy định thời gian làm việc ca đêm như thế nào? Cách tính tiền lương ca đêm ra sao? Hãy cùng Blog News.acheckin tìm hiểu ngay bên dưới đây nhé.

Thời gian làm việc là khoảng thời gian do pháp luật quy định. Theo đó người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và thực hiện những nhiệm vụ được giao theo nội quy, điều lệ của doanh nghiệp và hợp đồng lao động đã ký kết.

Quy định về thời gian làm việc ca đêm

Quy định về thời gian làm việc ca đêm và cách tính tiền lương ca đêm 1

Điều 104 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về thời gian làm việc bình thường như sau:

“1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”

Theo Điều 105 Bộ luật lao động (BLLĐ) năm 2019, thời giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Xem thêm: https://luatvietnam.vn/lao-dong/bo-luat-lao-dong-2019-179015-d1.html

Thời gian nghỉ giữa ca vào ban đêm

1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.

Quy định về tiền lương làm việc vào ban đêm

Tiền lương đối với người lao động làm việc ban đêm tại Điều 98, Bộ luật lao động 2019 không có gì thay đổi so với Bộ luật lao động năm 2012. Theo đó, người lao động làm việc vào ban đêm sẽ được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Quy định về thời gian làm việc ca đêm và cách tính tiền lương ca đêm 2

Hiện nay, cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm được hướng dẫn cụ thể tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Cách tính tiền lương làm việc ban đêm với người lao động hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm. 

Trong đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định như mục 1 bên trên.

b) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Mời bạn tham khảo thêm:

Tăng ca đêm ngày thường sẽ được tính lương như thế nào?

Cách tính tiền lương làm việc ban đêm với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số sản phẩm làm vào ban đêm. 

Lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ có được làm việc ca đêm?

Quy định về thời gian làm việc ca đêm và cách tính tiền lương ca đêm 3

Căn cứ khoản 1 Điều 137 Bộ luật lao động năm 2019, người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

Theo đó người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 (nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo) và lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm việc ban đêm.

Người sử dụng lao động vẫn có thể sử dụng lao động nữ mang thai làm việc ban đêm nếu người đó mang thai dưới 07 tháng hoặc dưới 06 tháng (với công việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo).

Với những thông tin trên đây, chắc chắn sẽ giúp bạn hiểu rõ về thời gian làm việc ca đêm cũng như cách tính lương làm việc ca đêm chính xác nhất. Doanh nghiệp nên làm theo đúng luật và người lao động nên nắm chắc quy định để không bị thiệt thòi.

Nguồn bài: Tổng hợp 

Bài viết liên quan
Mục lục