[2023] mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?

Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều người lao động, đặc biệt là đối với những người có mức thu nhập từ 11 triệu đồng trở lên một tháng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi trên. Cùng theo dõi nhé!

Thuế thu nhập cá nhân (tiếng Anh: Personal income tax) là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích từ một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác để nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Đương nhiên khoản thuế này sẽ không đánh vào đối tượng có thu nhập thấp. 

Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2022 là bao nhiêu? 1

Thuế thu nhập cá nhân không chỉ có vai trò quan trọng với ngân sách nhà nước mà còn góp phần thực hiện nghĩa vụ xã hội, công bằng với mọi đối tượng và góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp.

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là ai?

Theo quy định tại Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

(1) Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

(2) Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

 • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
 • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

(3) Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm (2).

Cũng theo điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, thu nhập chịu thuế bao gồm:

 • Thu nhập từ kinh doanh
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Thu nhập từ đầu tư vốn
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Thu nhập từ trúng thưởng
 • Thu nhập từ bản quyền
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
 • Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.
 • Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Với mỗi đối tượng khác nhau sẽ có quy định về mức tiền lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân khác nhau.

Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2022 là bao nhiêu? 2

Cụ thể:

Đối với cá nhân cư trú

Cá nhân cư trú là cá nhân thuộc trường hợp đã được quy định tại Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (như chúng tôi đã liệt kê bên trên) thì mức lương phải đóng thuế thu nhập các nhân như sau:

Cá nhân không có người phụ thuộc thì sẽ phải nộp thuế thu nhập khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (thu nhập này đã trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định và các khoản đóng góp khác như từ thiện, quỹ hưu trí, khuyến học, nhân đạo,…).

Lưu ý: Với trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà có thu nhập từ tiền lương, tiền cồng mỗi lần nhận từ 02 triệu đồng trở lên phải nộp thuế với mức 10%, trừ trường hợp làm cam kết theo Mẫu 08/CK-TNCN nếu đủ điều kiện.

Đối với cá nhân không cư trú

Người nước ngoài không đáp ứng đủ điều kiện của cá nhân cư trú (hay không đáp ứng đủ các điều kiện của cá nhân cư trú) thì được xác định là cá nhân không cư trú.

Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2022 là bao nhiêu? 3

Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân mới nhất áp dụng cho đối tượng này:

Cá nhân không cư trú thì không được tính giảm trừ gia cảnh nên chỉ cần có thu nhập chịu thuế sẽ phải nộp thuế thu nhập (thu nhập chịu thuế > 0 mới phải nộp thuế).

Đơn giản bạn có thể hiểu như này: Chỉ cần bạn có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì sẽ phải nộp thuế với mức thuế suất 20%/thu nhập chịu thuế. Trong trường hợp có đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo, khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo quy định thì được trừ khoản này.

Bảng thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân:

Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2022 là bao nhiêu? 4

Kết luận:

Đóng thuế TNCN là nghĩa vụ của tất cả mọi người trong xã hội. Nhà nước cũng đã quy định rõ mức lương phải chịu thuế thu nhập cá nhân nên các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phải thực hiện nghiêm chỉnh.

Nguồn bài: Tham khảo thêm trên Internet 

Bài viết liên quan
Mục lục