Cách tính lương hưu chuẩn 2023 trên phần mềm tự động

Cách tính lương hưu chuẩn là nghiệp vụ quan trọng của hành chính nhân sự trong các doanh nghiệp có chương trình trợ cấp hưu trí, tiết kiệm hưu trí. Họ có nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên quan hưu trí của người lao động được cập nhật đúng, xử lý các thủ tục liên quan đến tính lương và theo sát quản lý lợi ích hưu trí của nhân viên.

1. Những lưu ý phải biết trong quá trình tính lương hưu

a) Quy định trong cách tính lương hưu mới nhất

Lương hưu là khoản chi phí quan trọng được người lao động quan tâm sau những năm dài lao động, cống hiến. Đây là khoản tiền giúp đảm bảo sự ổn định tài chính, chất lượng cuộc sống khi họ không còn làm việc.

Quy trình tính lương hưu sẽ có sự thay đổi tùy theo quy định của Chính phủ trong từng thời điểm. Theo Nghị quyết 69/2022/QH15 thì Quốc hội Quyết nghị tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp. Cách tính lương hưu theo mức tăng này sẽ áp dụng chính thức từ 01/07/2023.

Tuy đối tượng áp dụng chưa có Nghị định chính thức quy định, nhưng hành chính nhân sự có thể tham khảo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tại một số Quyết định, Nghị định hiện hành tại đây.

Mức lương nghỉ hưu tối thiểu sẽ tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, chiếu theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì từ ngày 01/7/2023 về việc tăng mức lương cơ sở.

b) Thời gian tính lương hưu

Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc làm việc trong điều kiện lao động bình thường, cách tính lương hưu đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

 • Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định Việt Nam là 60 tuổi 9 tháng với nam giới và 56 tuổi với nữ giới.
 • Đủ 20 năm đống bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nghỉ hưu

Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

 • Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định Việt Nam là 60 tuổi 9 tháng với nam giới và 56 tuổi với nữ giới.
 • Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên

Nếu đã đến độ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ thời gian đống BHXH thì sẽ được cho đóng đến khi đủ 20 năm để được tính lương hưu.

Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc đáp ứng điều kiện:

 • Đủ 56 tuổi
 • Có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH

c) Công thức tính lương hưu

Công thức tính lương hưu 2023 cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Mức lương hưu hằng tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó: Tỷ lệ hưởng lương được tính như sau: Đóng BHXH đủ 20 năm (đối với nam) và 15 năm (đối với nữ) thì tỷ lệ là 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, thì tỷ lệ này cộng thêm 2%.

 • Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.
 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được phụ thuộc vào tiền lương đóng BHXH hằng tháng của người lao động và có nhân với hệ số trượt giá (hay hệ số điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH) tương ứng hàng năm.

Cách tính lương hưu đối với lao động tham gia BHXH tự nguyện là Mức lương hưu hằng tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Cách tính lương nghỉ hưu đối với lao động vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện: Mức lương hưu hằng tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH.

Về tỷ lệ hưởng lương hưu tương tự các trường hợp trên. Tuy nhiên, mức thu nhập bình quân thì công thức tính lương hưu sẽ có thay đổi với từng đối tượng:

 • Nếu người lao động trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH = [Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện + (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc * Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc) ] / Tổng số tháng đóng BHXH( bắt buộc + tự nguyện)
 • Nếu người lao động trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc: Mức bqtl và thu nhập tháng đóng BHXH = [Mức bqtl tháng đóng BHXH bắt buộc * Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc + Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện] / Tổng số tháng đóng BHXH (bắt buộc + tự nguyện)

2. Cách tính lương hưu theo tiền lương bình quân và tỷ lệ hưởng lương hưu

Kể từ 1/1/2018, cách tính lương hưu của cán bộ, công chức nhà nước có cách tính khác biệt so với lao động khu vực tư nhân.

a) Tính lương hưu nhà nước

Lương hưu khối nhà nước tùy theo thời điểm tham gia bảo hiểm xã hội mà sẽ được tính dựa trên bình quân các năm cuối là 5, 10, 20 năm.

Xem thêm: Phần mềm tính lương công chức chuẩn xác 2023

b) Tính lương hưu tư nhân

Lương hưu lao động doanh nghiệp tư nhân được tính trung bình cả quá trình đóng bảo hiểm xã hội. Điều này khiến một bộ phận nhân sự tại các doanh nghiệp cảm thấy chưa thỏa đáng bởi có thể ảnh hưởng đến mức hưởng lương khi nghỉ hưu (do thang lương ở giai đoạn trước 2008 khá thấp) và hệ số bù giá không đủ.

3. Hướng dẫn cách tính lương hưu 2023

a) Hệ thống tính lương hưu online

Sử dụng các phần mềm hoặc website chuyên dụng sẽ giúp chúng ta nắm được số tiền cuối cùng mình được hưởng khi về già. Các website sẽ chỉ được cài đặt các phép tính đơn giản, bạn có thể nhập các thông số về độ tuổi, mức lương đóng BHXH, giai đoạn nộp bảo hiểm.

Tuy nhiên như vậy là chưa đủ, bởi lẽ các trường thông tin này chưa đáp ứng được cho các trường hợp khác nhau như cách đóng BH thay đổi, giai đoạn đóng BH thay đổi, mức lương cơ sở thay đổi, giai đoạn thai sản hoặc bảng trượt hệ số giá theo các năm.

Nhìn chung, các phần mềm tính lương tự động sẽ được xây dựng chuẩn chỉnh và đáp ứng được các phép tính phức tạp hơn. Ngoài ra, hệ thống tính lương hưu online trên các phần mềm chuyên dụng sẽ bao gồm cả quản lý hồ sơ người lao động, đầy đủ thông tin nhân sự theo từng thời điểm để đưa ra dữ liệu tính lương hưu chính xác và nhanh nhất.

b) Cần lựa chọn phần mềm tính lương hưu 2023 như thế nào cho hiệu quả

Chuyên gia ACheckin mách bạn cách để lựa chọn một phần mềm tính lương hiệu quả để có cách tính lương hưu chuẩn cho doanh nghiệp như sau:

 • Đồng bộ hồ sơ nhân sự với bảng tính lương, liên kết chặt chẽ khi điều chỉnh ngạch, bậc, hệ số lương…
 • Dễ dàng điều chỉnh công thức lương theo thời gian nhất định theo sự thay đổi trong chính sách lương hưu của nhà nước
 • Cài đặt được kỳ thanh toán và kết nối phương thức thanh toán dễ dàng
 • Hệ thống tự động hóa, gửi thông tin 2 chiều đến điện thoại người lao động để cập nhật thông tin lương chính xác
 • Tính năng báo cáo, phân tích mạnh mẽ, tổng hợp và phân tích số liệu chính xác, nhanh gọn giúp quản lý quỹ lương hưu dễ dàng
 • Dữ liệu bảo mật và lưu trữ cloud thay vì phải in ấn, lưu trữ giấy tờ thủ công

cach tinh luong huu

Trải nghiệm phần mềm tính lương hoàn toàn miễn phí cùng ACheckin tại đây.

Bài viết liên quan
Mục lục