Công thức tính tiền lương bình quân khi tham gia BHXH

công thức tính lương bảo hiểm xã hội

Mức tiền lương theo bảo hiểm xã hội (BHXH) có 2 cách tính bao gồm cách tính lương đối với người tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện.  Đối với với từng nhóm thì cách tính cũng sẽ có sự khác nhau, bài viết dưới đây của Acheckin sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về công thức tính tiền lương bảo hiểm xã hội (BHXH).

Công thức tính tiền lương BHXH với người tham gia BHXH bắt buộc

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu được chia thành 3 trường hợp:

 • Đối với người lao động có toàn thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

 • Đối với người lao động có toàn thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định
 • Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định

 

Trường hợp 1

Đối với người lao động có toàn thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì công thức tính mức bình quân tiền lương (MBQTL) như sau:

 • Người lao động bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995:

MBQTL= Tổng số tiền lương tháng của BHXH của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ hưu / 60 tháng

 • Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000:

MBQTL = Tổng số tiền lương tháng của BHXH của 6 năm (72 tháng) cuối trước khi nghỉ hưu / 72 tháng

 • Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2006:

MBQTL= Tổng số tiền lương tháng của BHXH của 8 năm (96 tháng) cuối trước khi nghỉ việc / 96 tháng 

 • Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2015:

MBQTL = Tổng số tiền lương tháng của BHXH của 10 năm (120 tháng) cuối trước khi nghỉ việc / 120 tháng 

 • Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019:

MBQTL = Tổng số tiền lương tháng của BHXH của 15 năm (180 tháng) cuối trước khi nghỉ việc / 180 tháng

 • Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024:

MBQTL = Tổng số tiền lương tháng của BHXH của 20 năm (240 tháng) cuối trước khi nghỉ việc / 240 tháng

 • Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2025 trở đi:

MBQTL = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng / Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó:

– MBQTL: Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

– Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm, các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trường hợp 2

Đối với người lao động có toàn thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định thì công thức tính tiền lương bảo hiểm xã hội sẽ như sau:

MBQTL = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng bảo hiểm xã hội/Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó:

– MBQTL là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

– Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo hệ số trượt giá được ban hành tại thời điểm hưởng. Cụ thể:

Tiền lương tháng đóng BHXH (đã được điều chỉnh) của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng.

Bảng hệ số trượt giá áp dụng đối với người hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2021:

bảng hệ số trượt giá tính tiền lương bảo hiểm xã hội
Bảng hệ số trượt giá áp dụng đối với người hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2021

Trường hợp 3

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định:

MBQTL = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo tiền lương do doanh nghiệp quyết định / Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó:

– Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định = Tổng số tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của trường hợp 2.

– Có từ 2 giai đoạn đóng BHXH trở lên theo tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định được tính như trên.

Công thức tính tiền lương BHXH với người tham gia BHXH tự nguyện

Công thức tính tiền lương bảo hiểm xã hội khi tham gia BHXH tự nguyện

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì công thức tính tiền lương bình quân 1 công nhân đã nghỉ hưu tương đối đơn giản như sau:

MBQTL = Tổng số mức thu nhập tháng đã đóng BHXH / Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó:

– MBQTL : Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

– Thu nhập tháng đã đóng BHXH là thu nhập đã được điều chỉnh theo hệ số trượt giá ban hành tại thời điểm nhận lương hưu:

Thu nhập tháng đóng BHXH (đã được điều chỉnh) của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng.

Bảng hệ số trượt giá áp dụng đối với người hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2021:

Công thức tính tiền lương bảo hiểm xã hội tự nguyện
Bảng hệ số trượt giá áp dụng đối với người hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2021

Trường hợp đối với người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện thì:

MBQTL = Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện + (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc x Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc) / Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện + Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc 

Điều kiện để hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

Để được hưởng lương theo chế độ BHXH tự nguyện, người lao động cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện như sau:

 • Là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở nên, không thuộc các trường hợp tham gia BHXH bắt buộc thì sẽ được tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu và tử tuất.
 • Điều kiện để người lao động tham gia BHXH được hưởng lương lưu:
  • Nữ đủ 55 tuổi 8 tháng hoặc nam đủ 60 tuổi 6 tháng.
  • Đã đóng BHXH tối thiểu 20 năm.

Đối với người tham gia BHXH bắt buộc:

Để được hưởng lương hưu theo chế độ BHXH bắt buộc, người lao động phải thuộc 1 trong 2 trường hợp dưới đây:

Trường hợp 1:

 • Người lao động nghỉ việc đã đóng BHXH tối thiểu 20 năm.
 • Nữ đủ 55 tuổi 8 tháng hoặc nam đủ 60 tuổi 6 tháng.

Trường hợp 2:

 • Người lao động nghỉ việc đã đóng BHXH tối thiểu 20 năm.
 • Có đủ 15 năm làm việc với các công việc có tính chất độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc, hoặc đã làm việc đủ 15 năm ở những vùng có điều kiện kinh tế và xã hội khó khăn.
 • Nam đủ 55 tuổi 6 tháng hoặc nữ đủ 50 tuổi 8 tháng.

Trên đây là các công thức tính tiền lương bảo hiểm xã hội theo từng loại hình khác nhau mà Acheckin đã tổng hợp lại, hi vọng những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho bạn trong việc tính lương một cách chính xác nhất. 

Bài viết liên quan
Mục lục