4 công thức tính lương theo thời gian chính xác nhất hiện nay

cách tính lương theo thời gian

Lương theo thời gian là hình thức trả lương dựa trên thời gian làm việc của nhân viên. Đây thường áp dụng cho các công việc có tính chất theo giờ, ngày, tuần, hoặc tháng. Ưu điểm của lương theo thời gian bao gồm sự minh bạch trong việc tính lương, tạo động lực cho nhân viên làm việc hiệu quả theo thời gian quy định.

Có bốn công thức chính để tính lương theo thời gian, bao gồm lương theo giờ, theo ngày, theo tuần và theo tháng. Mỗi công thức này có tính linh hoạt và phù hợp với một loại công việc cụ thể, đáp ứng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp. Nguyên tắc cơ bản để tính lương theo thời gian là xác định thời gian làm việc chính xác và áp dụng mức lương tương ứng để tính toán tổng thu nhập. Cùng Acheckin khám phá cách tính lương hiệu quả theo thời gian để tối ưu hóa quản lý lợi nhuận và tạo động lực tối đa cho đội ngũ làm việc của bạn.

1. Tính lương theo thời gian là gì?

Lương theo thời gian là số tiền nhân viên hoặc người lao động được trả dựa trên tỷ lệ giữa tiền công và thời gian họ làm việc thực tế trong công ty. Thời gian làm việc có thể được tính theo tháng, tuần, ngày hoặc giờ, tùy thuộc vào điều khoản và quy định của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong nhiều doanh nghiệp hiện nay, tính lương theo tháng là hình thức phổ biến nhất.

định nghĩa tính lương theo thời gian
Công thức tính lương chính xác luôn là tiền đề để doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ

1.2 Tính lương theo tháng:

Ưu điểm:

 • Dễ quản lý cho cả nhân viên và công ty.
 • Tạo sự ổn định về thu nhập hàng tháng cho nhân viên.
 • Giúp đơn giản hóa việc tính toán lương và thuế.

Nhược điểm:

 • Không thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên, vì thu nhập không thay đổi dựa trên hiệu suất làm việc.
 • Có thể không phản ánh chính xác năng suất làm việc của từng nhân viên.

1.3 Tính lương theo tuần:

Ưu điểm:

 • Tạo sự linh hoạt trong việc thay đổi thời gian làm việc theo nhu cầu.
 • Khuyến khích nhân viên phải tìm cách tự quản lý thời gian của mình.

Nhược điểm:

 • Tính toán lương và thuế có thể phức tạp hơn.
 • Khó khăn trong việc dự đoán thu nhập hàng tháng.

1.4 Tính lương theo ngày:

Ưu điểm:

 • Sự linh hoạt cho nhân viên có thể lựa chọn ngày phù hợp trong tuần để đi làm.
 • Thuận tiện cho công việc theo ca hoặc theo dự án.

Nhược điểm:

 • Tính toán lương có thể bất tiện, đặc biệt nếu có làm thêm giờ.
 • Khó khăn trong việc dự đoán thu nhập hàng tháng.
ưu nhược điểm của tính lương theo ngày
Tính lương theo ngày tạo nên sự linh hoạt cho nhân viên

1.5 Tính lương theo giờ:

Ưu điểm:

 • Linh động tuyệt vời cho công việc có tính chất thời gian cố định hoặc thay đổi.
 • Tạo động viên cho nhân viên làm thêm giờ.

Nhược điểm:

 • Tính toán lương và thuế có thể phức tạp.
 • Có thể gây lo lắng về sự ổn định của thu nhập cho nhân viên.

2. Các công thức tính lương theo thời gian chuẩn nhất

2.1 Công thức tính lương theo giờ

Lương giờ là số tiền trả cho một giờ làm việc của người lao động. Trong trường hợp hợp đồng lao động quy định tiền lương theo tháng, tuần hoặc ngày, tiền lương giờ được tính bằng cách chia tiền lương ngày cho số giờ làm việc thông thường trong ngày, theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật lao động năm 2019.

Công thức:

Tiền lương giờ = Tiền lương ngày / Số giờ làm việc bình thường

Lưu ý:

Trong việc áp dụng công thức tính lương theo thời gian, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định được đề ra tại Điều 104 của Bộ Luật lao động. Cụ thể, các quy định bao gồm:

 • Không làm việc quá 8 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần.
 • Các doanh nghiệp được quy định làm việc theo giờ, ngày hoặc tuần, nếu giờ làm việc được quy định theo tuần, thời gian làm việc không vượt quá 10 giờ trong một ngày, nhưng tổng cộng không quá 48 giờ trong một tuần.
 • Đối với những công việc đặc biệt, nặng nhọc, độc hại hoặc nguy hiểm, giờ làm việc không được vượt quá 6 tiếng trong một ngày.

Việc tuân thủ những quy định này là quan trọng để đảm bảo an toàn, sức khỏe và quyền lợi của người lao động trong quá trình làm việc.

lưu ý khi tính lương theo giờ
Những lưu ý khi tính lương theo giờ

2.2 Công thức tính lương theo ngày

Lương ngày là một hình thức thanh toán tiền lương dựa trên số ngày làm việc thực tế trong một khoảng thời gian cố định, thay vì dựa vào số giờ làm việc hoặc sản phẩm. Điều này thường áp dụng cho những công việc hoặc vị trí làm việc mà việc theo dõi giờ làm việc cụ thể trở nên không hiệu quả hoặc khó khăn. Cách tính tiền lương ngày được sửa đổi, bổ sung tại Điều 14 Thông tư 47/2015/TT – BLĐTBXH.

Công thức:

Tiền lương ngày = Tiền lương tháng/ Số ngày làm việc bình thường trong tháng

Lưu ý: Doanh nghiệp có sự linh hoạt trong việc chọn số ngày làm việc bình thường trong một tháng. Tuy nhiên, không được vượt quá 26 ngày.

2.3 Công thức tính lương theo tuần

Lương tuần là hình thức thanh toán tiền lương dựa trên số tuần làm việc trong một khoảng thời gian cố định, thay vì dựa vào số giờ làm việc hoặc sản phẩm. Điều này nghĩa là mức tiền lương sẽ được tính dựa trên số tuần làm việc thực tế, và mỗi tuần có một mức lương cố định. Lương tuần thường được sử dụng trong một số ngành công nghiệp hoặc vị trí làm việc cụ thể mà việc tính lương theo giờ hoặc ngày trở nên không phù hợp hoặc không hiệu quả.

Công thức:

Tiền lương tuần = (Tiền lương tháng x 12 tháng)/52 tuần

2.4 Công thức tính lương theo tháng

Lương tháng là hình thức thanh toán tiền lương dựa trên số tháng làm việc trong một khoảng thời gian cố định, thay vì dựa vào số giờ làm việc hoặc sản phẩm. Điều này nghĩa là mức tiền lương sẽ được tính dựa trên số tháng làm việc thực tế, và mỗi tháng có một mức lương cố định. Hình thức lương tháng thường áp dụng cho các công việc có tính chất ổn định hoặc vị trí làm việc mà việc tính lương theo giờ hoặc ngày trở nên không phù hợp hoặc không linh hoạt. Cách tính tiền lương tháng được trả cho nhân viên/ người lao động được căn cứ theo hợp đồng (theo Điều 3 Thông tư 23/2015/TT- BLĐTBXH).

Công thức 1:

Tiền lương tháng  = [(Lương + Các khoản phụ cấp) / Số ngày đi làm theo quy định]* Số ngày làm việc thực tế

Trong đó: Số ngày đi làm theo quy định = Số ngày trong tháng –  Số ngày nghỉ

Trong việc sử dụng hình thức trả lương theo thời gian, cũng như các công thức tính lương theo tháng khác, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định của pháp luật.

Theo Điều 6, Khoản 2 của Thông tư 595/QĐ-BHXH, có các khoản phụ cấp lương được áp dụng để bù đắp các yếu tố như điều kiện làm việc, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, khả năng thu hút lao động, và các yếu tố mà mức lương thỏa thuận trong Hợp đồng lao động (HĐLĐ) chưa được tính hoặc tính không đầy đủ. Các khoản phụ cấp này bao gồm:

 • Phụ cấp chức vụ, chức danh.
 • Phụ cấp trách nhiệm.
 • Phụ cấp cho công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Phụ cấp thâm niên.
 • Phụ cấp khu vực.
 • Phụ cấp lưu động.
 • Phụ cấp thu hút và các khoản phụ cấp tương tự.

Công thức 2:

Công thức tính lương thứ hai trong phương pháp này được áp dụng khi bộ phận kế toán muốn đơn giản hóa việc tính toán số ngày trong tháng, bao gồm cả các ngày chủ nhật. Theo phương pháp này, doanh nghiệp sẽ lựa chọn một số ngày công tiêu chuẩn cố định để sử dụng trong tính lương. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp thường chọn sử dụng 26 ngày làm tiêu chuẩn.

Tiền lương tháng = [(Lương + Các khoản phụ cấp)]/ 26]* Số ngày làm việc thực tế

Lưu ý:

Cách tính này có vẻ đơn giản hơn, tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần theo dõi và điều chỉnh theo tình hình thực tế. Tùy thuộc vào đặc điểm và yêu cầu cụ thể của công ty, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai công thức tính lương.

cách công thức tính lương theo tháng
Việc tính lương theo tháng sẽ dựa vào số giờ làm việc, hiệu suất làm việc

2.5 Công thức tính lương trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp 1: Tiền lương làm thêm giờ đối với người hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực tế người lao động được trả vào thời giờ làm việc bình thường x Phần trăm thêm giờ x Số giờ làm thêm

Trong đó:  Phần trăm thêm giờ bằng 150% hoặc 200% hoặc 300%

Trường hợp 2: Tiền lương làm việc vào ban đêm đối với người hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm việc vào ban đêm  = [ Tiền lương thực tế người lao động được trả cho công việc vào thời gian làm việc bình thường + Tiền lương thực tế người lao động được trả cho công việc vào thời gian làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% ] x Số giờ làm việc vào ban đêm

Trường hợp 3: Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm  = [ Tiền lương giờ thực tế người lao động được trả vào thời giờ làm việc bình thường x Phần trăm thêm giờ + Tiền lương giờ thực tế người lao động được trả vào thời giờ làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ được trả vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ] x  Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó:  Phần trăm thêm giờ bằng 150% hoặc 200% hoặc 300%)

3. Một số câu hỏi về tính lương theo thời gian

Người lao động hưởng lương theo thời gian thì nhận lương khi nào?

Người lao động nhận lương theo thời gian sẽ được trả lương không quá 15 ngày một lần theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động 2019. Đối với lương theo tháng, họ sẽ nhận lương mỗi tháng hoặc mỗi nửa tháng 1 lần.

Cách tính lương theo thời gian phù hợp với doanh nghiệp nào?

Cách tính lương theo thời gian phù hợp với:

 • Các doanh nghiệp liên quan đến kinh doanh và sản xuất, như sản xuất thực phẩm, nông nghiệp, chăn nuôi, hoặc các cơ sở thuê nhân công theo thời vụ, nơi lượng công việc thay đổi theo mùa hoặc yêu cầu thời gian linh hoạt.
 • Doanh nghiệp có nhiều dây chuyền sản xuất công nghiệp hoặc quy trình sản xuất phức tạp, nơi việc tính toán sản phẩm mà không có định mức cụ thể.
 • Các vị trí quản lý và điều hành công ty, nơi lương tháng không thể dựa trên sản phẩm hoặc dự án cụ thể mà phải theo thời gian làm việc.

 

Cách tính lương theo thời gian thích hợp cho các tình huống nơi việc đo lường năng suất bằng thời gian làm việc là lựa chọn hợp lý và linh hoạt.

Có nên tính lương theo thời gian thủ công bằng Excel không?

Việc tính lương thủ công bằng Excel có nhiều nhược điểm, bao gồm:

 • Không bảo mật: Dữ liệu lương có thể không được bảo vệ đầy đủ, dễ dàng truy cập bởi những người không được ủy quyền.
 • Mất thời gian: Quá trình tính lương thủ công tốn nhiều thời gian, đặc biệt khi có nhiều nhân viên hoặc tính toán phức tạp.
 • Dễ sai sót: Việc nhập liệu và tính toán bằng tay dễ dẫn đến sai sót, gây phiền hà và không chính xác trong việc trả lương.
 • Không linh hoạt: Excel không cung cấp tính năng tự động cập nhật thời gian làm việc và quản lý nhân viên, dẫn đến việc cần phải điều chỉnh thủ công liên tục.
 • Khó quản lý dữ liệu: Quản lý và theo dõi dữ liệu lương trên Excel có thể phức tạp, đặc biệt khi tăng cường công tác báo cáo và kiểm soát.
 • Không thể cung cấp báo cáo chi tiết: Excel không thể cung cấp báo cáo chi tiết và phân tích hiệu suất làm việc một cách hiệu quả.

Tóm lại, tính lương thủ công bằng Excel có nhiều hạn chế và có thể dẫn đến các vấn đề về bảo mật và chính xác. Sử dụng phần mềm chuyên nghiệp có thể giúp giảm thiểu các vấn đề này và tối ưu hóa quy trình quản lý tiền lương.

không nên tính lương bằng excel
Tính lương bằng excel sẽ tồn tại những nhược điểm nhất định

4. Đơn giản hóa cách tính lương theo thời gian bằng phần mềm ACheckin

Phần mềm ACheckin cung cấp tính năng tính lương một cách thuận tiện và hiệu quả, vượt trội so với việc sử dụng Excel, và nổi bật ở nhiều phương diện quan trọng:

 • Đơn giản hóa quá trình tính lương: ACheckin giúp giải quyết phức tạp trong việc tính lương bằng cách tự động tính toán lương dựa trên dữ liệu thời gian làm việc của nhân viên, từ đó giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian quản lý lương.
 • Ghi nhận thời gian làm việc chính xác: Phần mềm này ghi nhận thời gian làm việc của người lao động với độ chính xác cao lên đến 99.35%, đảm bảo tính công bằng trong việc tính lương.
 • Đồng bộ hóa phiếu lương: ACheckin kết nối thông tin giữa phiếu lương của doanh nghiệp và thông tin nhân sự, ngăn chặn tình trạng phiếu lương không khớp khi đối chiếu. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác trong quản lý tiền lương.
 • Cung cấp thông tin chi tiết và báo cáo: ACheckin cho phép xem xét các dữ liệu thời gian làm việc và lương một cách chi tiết, giúp quản lý nắm rõ hiệu suất và tiền lương của nhân viên, từ đó đưa ra quyết định quản lý thông minh.
 • Tích hợp và linh hoạt: Phần mềm này có tích hợp và tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa quy trình quản lý tiền lương và đảm bảo tính đáng tin cậy.
giao diện phần mềm tính lương acheckin
Tối ưu hóa bằng phần mềm tính lương ACheckin

ACheckin đem đến sự tiện lợi và chính xác đáng kể trong việc tính toán lương, đồng thời tối ưu hóa quá trình quản lý tiền lương, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tài nguyên quý báu. Được trang bị các công cụ hiệu quả và tính năng linh hoạt, nền tảng này cung cấp giải pháp toàn diện và đáng tin cậy cho việc xử lý các phúc lợi lương bổ sung, các khoản trợ cấp, cũng như các khoản khấu trừ phức tạp khác,…

Thông tin doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM ACheckin

Email liên hệ: sale@ACheckin.vn

Hotline: 0888684366

Website: https://ACheckin.vn/

Bài viết liên quan
Mục lục