Hướng dẫn cách tính lương tăng ca đơn giản 2023

Có lẽ bạn đọc đang rất tò mò về cách tính lương tăng ca, cách tính tiền lương làm việc ban đêm, cách tính lương làm tăng ca thêm giờ vào ban đêm như thế nào đúng không? Đừng lo, bạn sẽ có câu trả lời ngay sau khi đọc hết bài viết bên dưới.

Lương tăng ca là khoản mà người sử dụng lao động phải chi trả cho người lao động khi họ thực hiện làm thêm giờ. Và thời gian làm thêm giờ chính là khoảng thời gian người lao động làm việc ngoài thời gian đã được quy định trên Hợp đồng lao động.

Cách tính lương tăng ca cơ bản và làm thêm giờ vào ban đêm 1

Một số quy định khi sử dụng lao động làm thêm ngoài giờ:

– Phải được sự chấp nhận & đồng ý của người lao động

– Số giờ làm thêm không được vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày

– Nếu người lao động làm thêm nhiều giờ trong 1 tháng thì doanh nghiệp phải sắp xếp cho người lao động được nghỉ bù với số thời gian không được nghỉ.

Cách tính tiền lương tăng ca

Tại điều 98 Bộ Luật Lao động 2019 có nêu rõ cách tính tiền tăng ca theo lương cơ bản như sau:

– Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo tiền lương hoặc tiền lược thực trả theo công việc sẽ có các mức khác nhau: ít nhất bằng 150% vào ngày thường; ít nhất bằng 200% vào ngày nghỉ hàng tuần; ít nhất bằng 300% vào ngày nghỉ lễ, Tết.

Cách tính lương tăng ca cơ bản và làm thêm giờ vào ban đêm 2

– Nếu làm việc vào ban đêm, người lao động sẽ được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày bình thường.

Cách tính lương cho nhân viên hưởng lương theo thời gian

Người lao động hưởng lương theo thời gian được chi trả khi làm thêm ngoài giờ làm việc bình thường theo công thức:

Tiền lương làm thêm giờ = TLTT x (150% hoặc 200% hoặc 300%) x SGLT

Trong đó:

– TLTT là tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

– Mức 150% khi làm thêm giờ vào ngày thường. Mức 200% khi làm thêm giờ vào nghỉ hàng tuần. Mức 300% đối với ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương và chưa kể tiền lương ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

– SGLT: Số giờ làm thêm

Cho nhân viên hưởng lương theo sản phẩm

Cách tính lương tăng ca theo sản phẩm được tính theo công thức sau:

Tiền làm thêm giờ = ĐGSP x (150% hoặc 200% hoặc 300%) x SPLT

Trong đó:

– ĐGSP là đơn giá sản tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

– Mức 150% khi làm thêm giờ vào ngày thường. Mức 200% khi làm thêm giờ vào nghỉ hàng tuần. Mức 300% đối với ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương và chưa kể tiền lương ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

– SPLT: Số sản phẩm làm thêm

Cách tính tiền lương làm việc ban đêm

Theo quy định người lao động làm việc vào ban đêm thì sẽ được trả thêm ít nhất 30% tiền lương, được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc như ngày làm việc bình thường.

Cách tính lương tăng ca cơ bản và làm thêm giờ vào ban đêm 3

Với lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = | TLTT + TLTT x 30% | x Số giờ làm việc ban đêm

Trong đó: TLTT là tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

Với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Tiền lương làm việc vào ban đêm = | TLSP + TLSP x 30% | x Số giờ làm việc ban đêm

Trong đó: TLSP là đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

Cách tính lương làm tăng ca thêm giờ vào ban đêm

Người lao động làm thêm vào giờ ban đêm sẽ được trả thêm 20% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Với lao động hưởng lương theo thời gian

Lương làm thêm giờ vào ban đêm = | TLTT x 150%/200%/300% + TLTT x 30% + 20% x TLGN | x T

Trong đó:

– TLTT: Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

– TLGN: Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc thêm giờ hoặc ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết.

– Mức 150% đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó

– Mức 200% đối với ngày nghỉ hàng tuần

– Mức 300% đối với ngày lễ, Tết, nghỉ có hưởng lương

– T: Số giờ làm thêm vào ban đêm

Với lao động hưởng lương theo sản phẩm

Lương làm thêm giờ vào ban đêm = | TLSP x 150%/200%/300% + TLSP x 30% + 20% x TLGN | x S

– TLSP: Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

– TLGN: Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc thêm giờ hoặc ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết.

– Mức 150%: Người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó

– Mức 200%: Ngày nghỉ hàng tuần

– Mức 300%: Ngày lễ, Tết, nghỉ có hưởng lương

– S: Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Trên đây là bài hướng dẫn cách tính lương tăng ca cơ bản, tính tiền lương làm việc ban đêm, tính tiền lương làm tăng ca thêm giờ vào ban đêm cho bạn tham khảo để đàm phán trước khi nhận việc hoặc tính lương của mình một cách chính xác, tránh những sai sót không đáng có.

Bài viết liên quan
Mục lục