7 cách tính lương mà các doanh nghiệp đang áp dụng

cách tính lương

Việc biết cách tính lương rất quan trọng cho cả chủ doanh nghiệp và người lao động. Đối với chủ doanh nghiệp, hình thức tính lương này giúp duy trì sự hài lòng, chính xác và khuyến khích, tạo động lực làm việc cho nhân viên. Còn đối với người lao động, nó giúp họ biết được mình được trả bao nhiêu tiền, hiểu về các khoản trừ và quyền lợi.

Hiện nay có các hình thức trả lương phổ biến như lương cố định, lương theo giờ và lương theo sản phẩm. Cách tính lương liên quan đến lương cơ bản, thuế thu nhập cá nhân và các khoản trừ. Việc hiểu và áp dụng đúng các khái niệm và cách tính lương phù hợp là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hài lòng trong quá trình trả lương cho người lao động.

Việc hiểu sau đó áp dụng đúng các khái niệm và cách tính lương phù hợp. Đặc biệt để đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hài lòng trong quá trình trả lương cho người lao động. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết cách tính lương mà các doanh nghiệp đang áp dụng thông qua bài viết sau đây.

1. 7 cách tính lương chính xác và hiệu quả

Tính lương là quá trình xác định số tiền mà một người lao động hoặc nhân viên nhận được sau thời gian làm việc, thường là hàng tháng. Quá trình này bao gồm xác định mức lương cơ bản, phụ cấp và các khoản trừ thuế, dựa trên số giờ làm việc, hiệu suất làm việc hoặc kết quả đạt được.

Ưu điểm:

 • Hình thức tính lương cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh chi phí lao động theo nhu cầu và điều kiện kinh doanh cụ thể.
 • Thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả, đặc biệt trong hình thức tính lương dựa trên hiệu suất hoặc kết quả.
 • Linh hoạt trong việc quản lý nhân viên và nguồn nhân lực.

Nhược điểm:

 • Có thể dẫn đến tranh chấp nếu quá trình tính lương không minh bạch hoặc công bằng.
 • Tạo áp lực tâm lý đối với nhân viên, đặc biệt với hình thức tính lương dựa trên kết quả hoặc sản phẩm.
 • Do chi phí lao động có thể thay đổi, dẫn đến khó khăn trong việc dự đoán và lập kế hoạch tài chính.
tìm hiểu cách tính lương hiệu quả
Tìm hiểu chi tiết về cách tính lương hiệu quả

Công thức tính lương trong doanh nghiệp có thể dựa trên hai cách:

Công thức 1: Lương hàng tháng được tính dựa trên số ngày làm việc thực tế trong tháng. Để tính số ngày làm việc quy định, ta trừ số ngày nghỉ (thường là chủ nhật) khỏi tổng số ngày trong tháng.

Lương phải trả trong tháng = Mức lương tháng/ (Số ngày phải đi làm quy định x số ngày đi làm thực tế)

Số ngày đi làm quy định = Số ngày trong tháng – Số ngày nghỉ

Công thức 2: Lương hàng tháng được tính dựa trên số ngày làm việc thực tế trong tháng. Tuy nhiên mức lương cơ sở được chia cho một số ngày cố định thường là 26 ngày.

Lương phải trả trong tháng = Mức lương tháng/26 ngày x Số ngày đi làm thực tế

Ví dụ: Một người nhận mức lương tháng là 5.000.000 đồng và trong tháng anh ta làm việc 25 ngày.

Theo công thức 1, lương sẽ được tính như sau: 5.000.000 / (31 – 4) x 25 = 4.629.630 đồng.

Theo công thức 2, lương sẽ được tính như sau: 5.000.000 / 26 x 25 = 4.807.692 đồng.

công thức tính lương
Công thức tính lương đúng nhất các doanh nghiệp cần áp dụng

1.1 Theo sản phẩm

Lương theo sản phẩm là hình thức tính lương dựa vào số lượng sản phẩm mà người lao động hoàn thành. Doanh nghiệp cần xây dựng được định mức khoán sản phẩm và xác định đơn giá trên sản phẩm theo khoảng thời gian nhất định.

Công thức tính lương:

Lương sản phẩm = số lượng sản phẩm hoàn thành * đơn giá sản phẩm

Ví dụ: Một công nhân may được 50 chiếc áo sơ mi trong một tuần và đơn giá mỗi chiếc áo là 10.000 VND

Lương họ sẽ nhận được là:  50 x 10 = 500.000 VND

Ưu điểm:

 • Thúc đẩy người lao động làm việc hiệu quả hơn để tạo ra nhiều sản phẩm hơn.
 • Quản lý sản phẩm là dễ dàng hơn so với việc quản lý thời gian.

Nhược điểm:

 • Áp lực để sản xuất nhanh chóng và nhiều sản phẩm có thể dẫn đến làm việc quá sức và giảm chất lượng sản phẩm.
 • Khó duy trì mức thu nhập ổn định.
cách tính lương theo sản phẩm
Cách tính lương theo sản phẩm

1.2 Theo thời gian

Cách tính lương theo thời gian dựa vào thời gian làm việc thực tế của người lao động. Tiền lương được đo lường theo các đơn vị thời gian như tháng, ngày, hoặc giờ và mức lương thỏa thuận ban đầu giữa doanh nghiệp và người lao động

Lương tháng = Lương thỏa thuận/ (ngày làm việc trong tháng x số ngày đi làm thực tế)

Hoặc

Lương tháng = Lương thỏa thuận/ (26 x số ngày công đi làm thực tế trong tháng)

Ví dụ: Một người lao động có mức lương thỏa thuận hàng tháng là 3.000 VND và tháng đó có 22 ngày làm việc thực tế (ngày đi làm).

Lương tháng = 3.000 VND / (22 ngày x 22 ngày) = 3.000 VND / 22 = 136,36 VND/ngày.

Ưu điểm:

 • Cách tính lương này đơn giản và dễ hiểu cả cho người lao động và doanh nghiệp.
 • Người lao động có thu nhập ổn định, không bị ảnh hưởng bởi biến động về hiệu suất làm việc hoặc thị trường.

Nhược điểm:

 • Không tạo động lực cho người lao động để làm việc hiệu quả hoặc sản xuất nhiều hơn.
 • Người lao động làm việc ít hơn hoặc không hiệu quả, họ vẫn nhận mức lương không đổi.
cách tính lương theo thời gian
Những đặc điểm về cách tính lương theo thời gian

1.3 Theo tháng

Lương theo tháng sẽ được trả mỗi tháng một lần hoặc nửa tháng một lần theo hợp đồng lao động ký kết của người lao động và doanh nghiệp. Khoản lương này được ấn định vào thời gian định kỳ trả lương của công ty.

Ưu điểm:

 • Cách tính lương theo tháng mang lại thu nhập ổn định và dễ dàng quản lý tài chính cá nhân.
 • Cách tính lương theo tháng dễ quản lý cho doanh nghiệp.

Nhược điểm:

 • Trong môi trường làm việc có tính biến động lớn hoặc mùa vụ, cách tính lương theo tháng có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp quản lý nhân lực một cách hiệu quả.
công thức tính lương theo tháng
Công thức tính lương theo tháng

1.4 Theo tuần

Nếu hợp đồng lao động giữa người lao động và sử dụng lao động tính lương theo tuần thì lương tính theo công thức sau:

Tiền lương theo tuần = (Tiền lương theo tháng x 12 tháng) : 52 tuần

Ví dụ: Một người lao động có hợp đồng lao động tính lương theo tuần và lương hàng tháng của họ là 1,200 VND.

Tiền lương theo tuần = (1,200 VND x 12 tháng) / 52 tuần = 276 VND/tuần

Ưu điểm:

 • Tính lương theo tuần giúp dễ dàng quản lý và điều chỉnh lương theo tình hình cụ thể của từng tuần.
 • Giúp người lao động quản lý tài chính cá nhân tốt và tránh các khó khăn tài chính.

Nhược điểm:

 • Tính lương theo tuần có thể gây phức tạp trong việc quản lý và xử lý thông tin liên quan đến tiền lương.
 • Khó khăn trong việc tiếp cận các chế độ phúc lợi.
cách tính lương theo tuần
Đặc điểm của việc tính lương theo tuần

1.5 Theo ngày

Nếu hợp đồng lao động cam kết trả lương theo ngày, công thức sẽ như sau:

Tiền lương trả cho 1 ngày làm = Tiền lương cả tháng : Số ngày làm việc bình thường trong tháng đó.

Trong đó: số ngày làm việc của tháng được doanh nghiệp quy định theo cơ sở của pháp luật

Nếu hợp đồng trả lương theo ngày của tuần, công thức sẽ gồm

Tiền lương trả cho 1 ngày = Tiền lương tuần : Số ngày làm việc trong tuần.

Trong đó: Số ngày làm việc trong tuần là số ngày được 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục mỗi tuần. Do đó, số ngày làm việc bình thường của người lao động là 6 ngày. Còn một số doanh nghiệp nghỉ thứ 7, chủ nhật sẽ là 5 ngày làm việc.

Ví dụ: Một người lao động có một hợp đồng lao động với lương hàng tháng là 1,200 VND và làm việc 24 ngày trong một tháng.

Tiền lương trả cho 1 ngày làm = 1,200 VND / 24 ngày = 50 VND/ngày.

Ưu điểm:

 • Việc tính lương theo ngày đảm bảo rằng người lao động sẽ nhận được tiền dựa trên số ngày làm việc thực sự.
 • Giúp cho quản lý tiền lương và chi phí dễ dàng hơn.

Nhược điểm:

 • Khó tích hợp các chế độ phúc lợi hàng tháng.
 • Gây khó khăn khi đối phó với biến đổi thời gian làm việc.
công thức tính lương theo ngày
Công thức tính lương theo ngày hiệu quả

1.6  Theo giờ làm việc

Công thức tính lương theo giờ:

Tiền lương trả cho 1 giờ = Tiền lương ngày : 8 giờ

Trong đó: 08 giờ là số giờ làm việc bình thường trong ngày của người lao động theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019.

Ví dụ: Một người lao động với lương hàng ngày là 100 VND và làm việc 8 giờ mỗi ngày.

Tiền lương trả cho 1 giờ = 100 CND / 8 giờ = 12.5 VND/giờ.

Ưu điểm:

 • Người lao động nhận được tiền dựa trên thời gian thực sự họ làm việc, mang tính công bằng trong trả lương.
 • Khuyến khích người lao động làm việc chăm chỉ và hiệu quả trong thời gian làm việc.

Nhược điểm:

 • Tính lương theo giờ làm việc có thể gây phức tạp trong việc tính toán và quản lý.
 • Người lao động có các loại công việc khác nhau với mức lương khác nhau, việc tính toán và quản lý lương trở nên khó khăn hơn.
cách tính lương theo giờ
Ưu nhược điểm của tính lương theo giờ

1.7 Lương khoán

Lương khoán sẽ được tính dựa trên:

 • Khối lượng hoàn thành công việc theo đúng chất lượng
 • Thời gian công việc
 • Đơn giá lương khoán.

Đây là cách tính giúp người lao động có thành tích cao trong công việc. Công thức tính lương khoán:

Lương khoán = Mức lương khoán x Tỷ lệ % sản phẩm hoàn thành

Ví dụ: Một công ty xây dựng trả lương khoán cho các công nhân xây dựng một dự án nhà ở. Mức lương khoán là 1,000 VND  cho mỗi căn nhà hoàn thành và người lao động hoàn thành 10 căn nhà trong tháng.

Lương khoán = 1,000 VND x 10 căn nhà = 10,000 VND

Ưu điểm:

 • Khuyến khích người lao động làm việc chăm chỉ, hiệu quả một cách nhanh chóng và chất lượng.
 • Công bằng với người lao động có hiệu suất cao.

Nhược điểm:

 • Người lao động có thể phải làm việc áp lực cao để đạt được mục tiêu lương khoán, có thể gây căng thẳng và làm việc quá sức.
 • Khó đo lường chất lượng công việc và thời gian làm việc
cách tính lương khoán
Đặc điểm của lương khoán

2.  Cách tính lương trong những trường hợp đặc biệt

2.1 Tính lương làm thêm vào ngày thường cho lao động

Vào ngày thường, lương làm thêm sẽ được tính 150% so với mức lương hàng ngày cho 26 ngày công. Thông thường sẽ tính lương bằng cách nhân với số giờ thực tế làm:

Lương làm thêm 1 giờ ngày bình thường = (Lương cơ bản của ngày * 150%) : 8

Ví dụ:  Chị Mai có mức lương cơ bản là 10.000.000đ cho 26 ngày công, lương cơ bản theo ngày: 384.615 VNĐ.  Lương làm thêm cho một giờ: (384.615*150%): 8 = 72.155 VNĐ

cách tính lương làm thêm vào những ngày thường
Cách tính lương làm thêm vào những ngày thường

2.2 Tính lương làm thêm vào ngày chủ nhật

Với các ngày chủ nhật, thông thường lương sẽ là 200% so với các ngày thường.  Người lao động sẽ được hưởng lương gấp đôi so với ngày thường. Công thức tính lương cơ bản như sau:

Lương ngày chủ nhật = Lương cơ bản của ngày *200%

Ví dụ: Theo ví dụ trên, lương ngày chủ nhật  = 384.615*200% =769.231

cách tính tiền lương khi làm thêm vào ngày chủ nhật
Cách tính tiền lương khi làm thêm vào ngày chủ nhật

2.3 Tính lương làm thêm vào ngày Lễ, Tết

Với ngày nghỉ Lễ, Tết có lương, lương làm thêm sẽ ít nhất 300% so với mức lương hằng ngày. Công thức tính lương sẽ như sau:

Lương ngày làm thêm = Lương cơ bản *300%

Ví dụ: Theo ví dụ trên, lương ngày làm thêm = 384.615*300% = 1.153.846đ

cách tính lương làm thêm vào các ngày lễ, Tết
Cách tính lương làm thêm vào các ngày lễ, Tết

3. Acheckin – tối ưu cách tính lương bằng phần mềm tính lương thông minh

Acheckin cung cấp một nền tảng phần mềm tính lương thông minh dành cho doanh nghiệp. Chúng tôi giúp bạn tối ưu hóa quá trình tính lương và quản lý nguồn nhân lực. Phần mềm tính lương thông minh Acheckin là công cụ giúp giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến việc quản lý tiền lương, thù lao trong các công ty và tổ chức.

Acheckin giúp bạn loại bỏ sự phụ thuộc vào tính toán thủ công, đảm bảo tính chính xác và tiết kiệm thời gian. Hệ thống sẽ tự động tính toán lương dựa trên thông tin về giờ làm việc, thuế và các yếu tố khác.

Nền tảng này cho phép bạn lưu trữ và quản lý thông tin về nhân viên. Điều này giúp dễ dàng truy cập thông tin khi cần thiết. Khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm Acheckin với chi phí thấp nhất thị trường, từ 15.000 đ/nhân sự/tháng. Khuyến mãi 3 tháng sử dụng miễn phí.

Tính lương là công việc quan trọng liên quan đến quyền lợi người lao động. Chính bởi vậy, doanh nghiệp cần xác định chính xác cách tính lương phù hợp và hiệu quả ngay khi ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Các quy trình tính lương, phiếu tính lương cần được rõ ràng, minh bạch với người lao động. Hy vọng bài viết là một bảng hướng dẫn cách tính lương hiệu quả, giúp doanh nghiệp góc nhìn tổng quan về tính lương cơ bản.

 

Bài viết liên quan
Mục lục