Cách tính lương 3P chính xác nhất 2023

cách tính lương 3p

Cách tính lương 3P là phương pháp tính lương dựa trên 3 yếu tố: Position (Vị trí làm việc), Person (Năng lực cá nhân) và Performance (Hiệu suất, năng suất làm việc). Đối với doanh nghiệp, cách tính này tạo ra sự minh bạch và công bằng, khai thác tối đa năng lực của nhân viên và chuẩn hóa quy trình, hệ thống tính lương. Mặt khác, nó cũng giúp nhân sự có nhận thức đúng đắn hơn về mức lương, nhờ vậy tự đánh giá được năng lực bản thân, có động lực phấn đấu và đảm bảo quyền lợi đãi ngộ của mình.

Theo đó, áp dụng cách tính lương 3P thì mức lương hàng tháng mà nhân viên được nhận sẽ bằng ba khoản cộng lại, gồm: P1 (Position), P2 (Person) và P3 (Performance). Để áp dụng hiệu quả hệ thống này, doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ tính lương ACheckin. Đây là phần mềm được đánh giá cao khi cung cấp giải pháp góp phần số hóa bộ phận hành chính nhân sự.

1. Lương 3P là gì?

Hệ thống lương 3P là một phương pháp tính lương cho nhân viên dựa trên sự kết hợp của 3 yếu tố cơ bản, cụ thể như sau:

 • P1 (Pay for Position): Trả lương cho vị trí của công việc. Doanh nghiệp bỏ ra một số tiền cố định để trả cho một chức năng cụ thểhay còn gọi là lương cứng. Để đưa ra mức lương P1, doanh nghiệp cần cân nhắc các tiêu chí như tính chất công việc, áp lực công việc, trách nhiệm trong công việc, điều kiện làm việc và mức chi phí trung bình mà nhân viên phải tiêu hao để hoàn thành công việc. Tùy vào khả năng doanh nghiệp, nhu cầu thị trường,… mà các yếu tố này vẫn có thể thay đổi.
 • P2 (Pay for Person): Trả lương cho năng lực của người giữ vị trí công việc. Tức là việc dùng kết quả đánh giá năng lực nhân sự để định ra số tiền tương ứng với năng lực đó. Đây chính là đặc điểm để xác định mức lương cao hay thấp đối với các nhân viên cùng làm ở 1 vị trí làm việc. Sự khác biệt này phụ thuộc vào năng lực làm việc của mỗi người.
 • P3 (Pay for Performance): Trả lương cho kết quả đạt được của người giữ vị trí công việc. Đây là cách thưởng bằng tài chính cho nhân viên khi năng suất làm việc của họ ở mức tốt, đáp ứng các chỉ tiêu đặt ra và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. P3 không cố định tại một thời điểm mà thay đổi theo thời gian. Bởi lẽ, nó được xét theo những tiêu chí như doanh thu, doanh số, chất lượng việc hoàn thành, đầu việc hoàn thành, sáng chế,…

Theo đó, mục tiêu của cách tính lương 3P hướng đến là:

 • Đảm bảo công bằng: Hệ thống lương 3P giúp người lao động giải thích được thắc mắc những sự chênh lệch về lương ở các vị trí hay các nhân viên khác nhau. Điều này có thể nhìn thấy rõ ràng ở thang bảng điểm để xác định P1 (Position – Vị trí) và P2 (Person – Năng lực). Ngoài ra, hình thức tính lương này hạn chế được việc đánh giá nhân viên hoàn toàn dựa vào bằng cấp bởi yếu tố P3 (Performance – Kết quả). Hệ thống mang lại giải pháp win-win cho cả doanh nghiệp và nhân viên.
 • Nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên: Nhờ hệ thống lương 3P, nhân viên có thể theo dõi được tiến độ làm việc cũng như năng suất để điều chỉnh cho phù hợp với tổ chức. Vì vậy, trách nhiệm và sự chủ động trong công việc của người lao động được cải thiện nếu muốn đảm bảo mức thu nhập như mong muốn.
 • Thu hút và giữ chân nhân tài: Với mức lương thưởng xứng đáng với năng lực và sự cố gắng của nhân viên, doanh nghiệp có thể thu hút và giữ chân đúng người. Điều này giúp tổ chức tránh được việc lãng phí quỹ lương vào nhân sự làm việc với hiệu suất không cao.
lương 3p là gì
Hệ thống lương 3P bao gồm ba yếu tố: Vị trí – Năng lực – Kết quả

Có thể thấy, cách tính lương 3P giúp doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu của mình. Tuy nhiên để vận dụng hiệu quả hệ thống này, bản thân mỗi doanh nghiệp cũng đòi hỏi phải nắm rõ được công thức tính lương. Đây cũng là chủ đề mà phần tiếp theo của bài viết sẽ đề cập.

2. Những yếu tố cốt lõi của lương 3P

Lương 3P bao gồm 3 yếu tố cốt lõi. Cụ thể bao gồm: P1: Position – Trả lương dựa trên vị trí, P2: Person – Trả lương dựa trên năng lực cá nhân, P3: Performance – Trả lương dựa trên hiệu quả công việc.

2.1. Trả lương dựa trên vị trí

Căn cứ vào bảng mô tả công việc, doanh nghiệp sẽ tiến hành trả lương P1 ứng với từng vị trí. Do đó, người quản trị cần đánh giá đúng giá trị từng vị trí cũng như tìm hiểu mặt bằng trả lương chung để thiết lập quy chế tiền lương rõ ràng.

Thông thường, những doanh nghiệp sẽ thiết lập quy chế dựa trên ngạch – bậc lương, cụ thể:

 • Về nỗ lực tinh thần, thể chất: Đánh giá căn cứ vào năng lực, tần suất cũng như độ nặng nhọc của công việc.
 • Khả năng tư duy, đưa quyết định và sự sáng tạo: Đánh giá căn cứ vào khả năng phân tích, thực hiện và giải quyết những công việc phát sinh xuyên suốt quá trình làm việc.
 • Hậu quả sai sót trong công việc: Dựa trên thông số thiệt hại tài chính, thiết bị và công cụ dụng cụ để đánh giá hậu quả sai sót trong hệ thống doanh nghiệp, khách hàng cũng như cách khắc phục. Tuy nhiên, sai sót chỉ được xét khi là điển hình của từng công việc cụ thể.
 • Môi trường làm việc: Đánh giá căn cứ vào mức độ độc hại, rủi ro hay ảnh hưởng từ bên ngoài đối với mỗi vị trí công việc.

2.2. Trả lương dựa trên năng lực cá nhân

Những tiêu chí xác định năng lực cá nhân bao gồm:

 • Năng lực chuyên môn: Là những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết với từng chức danh công việc.
 • Năng lực cốt lõi: Là những khả năng tốt nhất mà người phụ trách chức danh cần có.
 • Năng lực theo vai trò: Là những khả năng tối thiểu mà mỗi vị trí công việc cần có.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ có những điều chỉnh tương ứng với cống hiến của người lao động.

2.3. Trả lương dựa trên hiệu quả công việc

Đây là phương pháp đánh giá hiệu quả công việc của mỗi người theo quy trình: Đưa ra mục tiêu công việc -> Đánh giá về hiệu quả của công việc (Hoàn thành/Không hoàn thành) -> Thưởng động viên, khuyến khích -> Phát triển cá nhân và tổ chức.

Hình thức trả lương bao gồm:

 • Cá nhân: Hoa hồng chiết khấu, tiền thưởng, tăng lương, lương theo sản phẩm.
 • Tổ chức (nhóm, bộ phận): Thưởng bộ phận, thành tích nhóm hoặc chia sẻ lợi ích đã đạt được
 • Toàn doanh nghiệp: Chia sẻ lợi nhuận doanh nghiệp, thưởng cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu.

3. Cách tính lương 3P chính xác nhất dành cho doanh nghiệp và nhân sự

Như chúng ta vừa tìm hiểu, cách tính lương 3P phụ thuộc vào 3 yếu tố cơ bản gồm: Position (Vị trí làm việc), Person (Năng lực cá nhân) và Performance (Hiệu suất, năng suất làm việc).

Nhờ vậy suy ra, công thức chung để tính lương 3P là:

Lương 3P = P1 + P2 + P3

Trong đó: P1: Position; P2: Person; P3: Performance

Cách để thiết lập P1, P2, P3 như sau:

Bước 1: Thiết lập khung lương theo vị trí – P1

Để xây dựng hệ thống lương theo vị trí thì doanh nghiệp trước hết cần xây dựng những nội dung gồm:

 • Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.
 • Bảng quy định về chức danh.
 • Chọn cơ cấu lương.

Khi đã xây dựng những yếu tố cơ bản trên, doanh nghiệp sẽ tiến hành thiết lập thang bảng lương với từng vị trí.

Bước 2: Thiết lập hệ thống lương dựa trên năng lực – P2

Để khung lương P2 được chính xác, minh bạch thì mỗi doanh nghiệp cần thiết phải xây dựng khung năng lực cũng như hệ thống đánh giá chi tiết. Đặc biệt:

 • Xác định khung năng lực cùng mức lương tương ứng: Nắm trách nhiệm cụ thể và yêu cầu năng lực của từng vị trí.
 • Xây dựng, ban hành hệ thống để đánh giá năng lực: Gồm những quy định, hướng dẫn về cách tiến hành đánh giá nhân sự ở trong tổ chức cũng như cơ chế đưa ra quyết định đề bạt, nâng lương.

Doanh nghiệp có thể đánh giá năng lực nhân viên thông qua 3 nhóm: Kiến thức (Knowledge), Kỹ năng (Skill) và Thái độ (Attitude). Mặt khác, năng lực của họ phải mang lại kết quả cho công việc.

Bước 3: Thiết lập hệ thống lương dựa trên hiệu suất – P3

Doanh nghiệp cần tiến hành những công việc sau để xác định P3:

 • Làm rõ mục tiêu chiến lược doanh nghiệp.
 • Phân phối mục tiêu xuống cho từng bộ phận.
 • Phân bổ mục tiêu xuống cho từng vị trí công việc ( với nhân viên độc lập hay bán thời gian).
 • Thiết lập công thức tính lương, thưởng căn cứ theo KPI, kết quả và hiệu quả công việc.
 • Đánh giá hiệu suất định kỳ (Hàng tháng/hàng quý/hàng năm).

Việc đánh giá hiệu suất có thể diễn ra theo nhiều hình thức như: Đánh giá chéo, tự đánh giá, đánh giá trực tiếp của đối tác, khách hàng hay ban lãnh đạo. Mặt khác, hiệu suất cũng có thể căn cứ vào kết quả công việc của cá nhân hoặc bộ phận/dự án mà cá nhân đó tham gia hay kết hợp cả hai.

Ví dụ: Công ty A trả lương cho vị trí nhân viên kinh doanh là 6.000.000 VND/tháng lương cơ bản, vì có chứng chỉ tiếng Anh nên mỗi tháng nhân viên đó sẽ được nhận thêm phụ cấp 1.000.000 VND. Cuối kỳ tổng kết, nhân viên nhận thêm 2.000.000 VND tiền hoa hồng vì bán được sản phẩm.

Có thể thấy, P1 = 6.000.000 VND, P2 = 1.000.000 VND và P3 = 2.000.000 VND. Như vậy, số tiền mà nhân viên này nhận được trong tháng tổng cộng là: 6.000.000 + 2.000.000 + 3.500.000 = 11.500.000 VND.

cách tính lương 3p
Công thức tính lương 3P cho nhân viên chính xác

Doanh nghiệp có thể áp dụng công thức tính lương này để tính được số lương chính xác cho nhân viên. Đây không chỉ đơn thuần mà một quy trình thông thường mà còn đem lại rất nhiều lợi ích. Vậy cách tính lương 3P đem lại những lợi ích gì cho doanh nghiệp? Thắc mắc này sẽ được giải đáp trong phần tiếp theo của bài viết.

4. Lợi ích của cách tính lương 3P

Trả lương theo phương pháp 3P có thể góp phần tạo nên một môi trường khuyến khích nhân viên phát triển vì có những chế độ, chính sách tương xứng với năng lực và những thành tích của nhân viên. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp doanh nghiệp thu hút cũng như giữ chân người tài.

4.1 Đối với doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, hệ thống lương 3P đem lại những lợi ích sau:

 • Minh bạch và công bằng: Hệ thống lương 3P giúp doanh nghiệp giải thích được sự chênh lệch về lương của các nhân viên. Đồng thời, công ty hạn chế phải trả lời những câu hỏi khiếu nại về lương thưởng của nhân viên. Chỉ cần cách thức tính lương 3P được xây dựng khoa học và công khai trong nội bộ, nhân viên có thể hiểu và phấn đấu để đạt được thành tích tốt hơn.
 • Khai thác tối đa khả năng của nhân viên: Thay vì chỉ đảm bảo hoàn thành những công việc đã được giao như trước kia, hệ thống lương 3P khuyến khích nhân viên bằng cách trả lương cao hơn cho những người làm việc hiệu quả và đạt nhiều thành tích. Từ đó, nhân viên có động lực phấn đấu và có những mục tiêu riêng cho bản thân. Hơn nữa, việc sử dụng hệ thống lương 3P còn góp phần gắn kết cá nhân với mục tiêu chung của tổ chức.
 • Chuẩn hóa quy trình, hệ thống tính lương: Mặc dù khi mới bắt đầu triển khai lương 3P sẽ gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian tính toán hơn bình thường, nhưng sẽ có hiệu quả trong dài hạn. Đồng thời, việc này cũng sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng mở rộng quy mô, hạn chế sai sót cũng như khiếu nại của nhân viên.

4.2 Đối với nhân sự

Đối với nhân sự, có thể dễ dàng nhận thấy được những lợi ích mà hệ thống lương 3P đem lại như:

 • Tự đánh giá năng lực của bản thân: Dựa vào những chỉ số và kết quả công việc thực tế, nhân viên có thể nhìn nhận đúng khả năng và hiệu suất làm việc của mình. Từ đó, họ sẽ có kế hoạch, phương hướng để điều chỉnh cũng như nâng cao kiến thức, kĩ năng để đáp ứng được nhu cầu công việc.
 • Tạo động lực phấn đấu: Những thông tin minh bạch, chính sách công bằng được công khai, giúp nhân viên nắm bắt và nhận thức rõ ràng ngay từ đầu. Từ đó, họ có thể tự đặt mục tiêu cho bản thân để đạt được mức thu nhập như mong muốn, giúp họ không chỉ tiết kiệm thời gian thắc mắc các vấn đề về chính sách mà nhân viên còn có thể chủ động hơn trong công việc.
 • Đem đến đãi ngộ tốt: Người lao động sẽ dễ dàng hiểu được cách công ty trả lương và đãi ngộ. Từ đó, họ quyết đoán hơn trong việc đưa ra quyết định nhận việc và đảm bảo được quyền lợi của mình trong suốt quá trình làm việc tại đây.
 • Có nhận thức đúng đắn về mức lương: Chính mối quan hệ mật thiết giữa thành tích, năng lực và mức lương hằng tháng nhận được sẽ giúp nhân viên biết rõ mình phải làm gì để có mức lương cao. Từ đó, họ sẽ có động lực phấn đấu, thiết lập mục tiêu để đóng góp nhiều giá trị hơn cho tổ chức.
lợi ích của cách tính lương 3P
Cách tính lương 3P đem đến nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn nhân sự

Không khó để nhận thấy những lợi ích tích cực mà hệ thống lương 3P đem lại cho doanh nghiệp lẫn nhân sự. Tuy nhiên, khi đạt đến một quy mô nhân sự nhất định, doanh nghiệp sẽ thấy được những trở ngại của cách tính lương 3P theo cách thủ công. Để tối ưu thời gian lẫn công sức, nhiều doanh nghiệp hiện nay có xu hướng sử dụng đến phần mềm tính lương.

5. ACheckin– Phần mềm tính lương 3P chính xác nhất hiện nay  

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại phần mềm tính lương với những tính năng hiện đại. Tuy nhiên, để tìm phần mềm vừa có chi phí hợp lý vừa có hiệu quả sử dụng cao là một thách thức lớn.

ACheckin– cung cấp trọn bộ giải pháp để góp phần số hóa bộ phận hành chính nhân sự. Đặc biệt, phần mềm được thiết kế linh hoạt, tối ưu theo từng lĩnh vực như: startup, bán lẻ, kinh doanh nhà hàng khách sạn, F&B, kinh doanh dạng chuỗi,…

Để tính lương 3P được nhanh chóng, chính xác, phần mềm nhân sự ACheckin đã tích hợp thêm rất nhiều những tính năng hữu ích khác có thể kể đến như:

 • Thiết lập những mức lương đối với từng vị trí công việc sao cho phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp, thuận tiện tính toán mức lương P1.
 • Lưu giữ toàn bộ dữ liệu của đội ngũ nhân sự từ vị trí, đãi ngộ, năng lực đến những đánh giá cá nhân.
 • Cho phép phân quyền đánh giá P2 dựa trên chức vụ.
 • Chia trọng số đánh giá P2 dựa trên chức vụ để tăng mức độ khách quan.
 • Thiết lập những tiêu chí đánh giá chưa được đề cập đến ở P1.
 • Theo dõi năng lực của mỗi nhân viên bằng cách xây dựng biểu đồ. Từ đó, doanh nghiệp đánh giá được sự chênh lệch giữa năng lực thực tại và năng lực yêu cầu.
 • Thiết lập chỉ số KPI theo từng chức vụ cụ thể để thuận tiện tính lương P3.
 • Acheckin cung cấp Open AI đa chiều với khả năng tích hợp nhiều hệ thống chẳng hạn như CRM, ERP,… Từ đó, doanh nghiệp có thể tổng hợp toàn diện dữ liệu hiệu suất công việc.
 • Giao diện thân thiện, dễ dùng,tiết kiệm được thời gian làm quen với phần mềm.

ACheckin luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc số hóa và nâng cao hiệu suất làm việc của bộ phận hành chính nhân sự. Ứng dụng công nghệ trong quá trình làm việc không chỉ tiết kiệm đến 50% thời gian mà còn tối ưu hiệu quả và độ chính xác nghiệp vụ của HR.

6. Các câu hỏi thường gặp

Khi tìm hiểu về cách tính lương 3P, các nhà quản trị đã đặt ra không ít những thắc mắc. Cụ thể:

6.1. Trả lương theo năng lực là gì?

Trả lương theo năng lực là việc sử dụng kết quả đánh giá năng lực của từng nhân sự để xác định số tiền tương ứng với năng lực đó. Với cách trả lương này, những ai có tài năng sẽ được hậu đãi, còn những ai thực lực vẫn còn hạn chế thì cần phải cố gắng hơn để nhận được mức lương cao hơn. Điều này thúc đẩy nhân viên có thêm động lực trau dồi, học hỏi để đạt được tối đa nền tảng năng lực.

6.2. KPI có vai trò gì trong mô hình lương 3P?

KPI (Key Performance Indicator) được hiểu là chỉ số đánh giá mức độ thực hiện công việc của cá nhân, bộ phận hay toàn thể doanh nghiệp. Trong mô hình 3P, chỉ số này đóng vai trò là căn cứ để đánh giá hiệu suất nhân viên.

6.3. Trả lương theo 3P có ưu điểm gì?

Trả lương theo 3P giúp tạo ra sự công bằng nội bộ cho hệ thống lương thưởng của doanh nghiệp, loại trừ những yếu tố cảm tính hoặc thiên vị cá nhân để thu hút, giữ chân được nhân tài.

6.4. Lương 2P là gì?

Lương 2P là phương pháp trả lương căn cứ vào vị trí chức danh và kết quả công việc. Phương pháp này ứng với từng vị trí cộng thêm kết quả công việc mà nhân viên đã đạt được. Cụ thể, công thức tính lương 2P = P1 + P3. Trong đó, P1 là lương theo vị trí công việc và P3 là thưởng theo KPI.

Trên đây chúng tôi đã đưa ra một số kiến thức về lương 3P là gì, hiệu quả như thế nào, cách tính lương 3P ra sao và giải đáp câu hỏi thắc mắc về hệ thống lương 3P. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho cá nhân lẫn doanh nghiệp. Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng giải pháp tính lương của ACheckin, vui lòng liên hệ qua những kênh liên lạc sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM ACheckin

Bài viết liên quan
Mục lục