Phụ cấp nhà ở có tính thuế TNCN không?

Không ít người lao động, đặc biệt là những người đang đi thuê nhà ở có thắc mắc: Phụ cấp nhà ở có tính thuế TNCN (thuế thu nhập cá nhân) không? Bởi vì phần phụ cấp này nằm trong phần hỗ trợ của doanh nghiệp và được chuyển thẳng vào lương hàng tháng của nhân viên.

Phụ cấp thuê nhà là gì?

Trong tiếng anh, phụ cấp thuê nhà là “rental allowance”.

Phụ cấp nhà ở được hiểu là khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động (ngoài tiền lương) để thuê nhà ở nhằm khuyến khích và giữ chân người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Đây được xem như là chính sách giữ chân nhân viên hiệu quả được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện chính sách lương thưởng phúc lợi như vậy.

Phụ cấp nhà ở có tính thuế TNCN không? Người lao động thắc mắc 1

Phụ cấp tiền nhà ở tối đa là bao nhiêu?

Không hạn chế mức tối đa, đáp ứng đủ điều kiện về hồ sơ chứng từ và có quy định cụ thể về điều kiện hưởng và mức được hưởng thì sẽ được tính vào chi phí được trừ.

Phụ cấp nhà ở có tính thuế TNCN hay không?

Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm đáp án cho câu hỏi: Phụ cấp nhà ở có tính thuế TNCN không?

Quy định của pháp luật về các khoản thu nhập chịu thuế

Theo Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN):

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

1. …

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Phụ cấp nhà ở có tính thuế TNCN không? Người lao động thắc mắc 2

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

Theo như quy định trên thì khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) mà người sử dụng lao động trả thay sẽ được tính vào phần thu nhập chịu thuế nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có).

>>>> Tóm lại thì tiền phụ cấp nhà ở sẽ được tính vào thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Ví dụ về cách tính thuế cho phụ cấp nhà ở

Tổng thu nhập của bạn là 15.000.000 đồng mỗi tháng. Tiền phụ cấp nhà ở mà công ty hỗ trợ cho bạn là 3.000.000 đồng.

Giả sử thu nhập tính thuế (chưa bao gốm tiền phụ cấp nhả ở) của bạn là “15.000.000 đồng – 12.000.000 đồng = 3.000.000 đồng”. Vậy 15% thu nhập tính thuế (chưa bao gồm tiền phụ cấp nhà ở) của bạn là 15% x 3.000.000 đồng = 450.000 đồng. Do đó, trong số tiền phụ cấp nhà ở mà công ty trả cho bạn sẽ chỉ tính 450.000 đồng vào thu nhập chịu thuế. Và đương nhiên là 2.550.000 đồng còn lại không tính vào thu nhập chịu thuế.

Để tính chính xác số tiền bạn phải nộp thuế nếu được hưởng trợ cấp 3 triệu đồng tiền nhà ở, bạn nhân 450.000 đồng với hiệu suất thuế mà bạn phải chịu, sẽ ra số tiền cần nộp.

Phụ cấp nhà ở có tính thuế TNCN không? Người lao động thắc mắc 3

Kết luận: Mong rằng qua bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ về phụ cấp nhà ở có bị tính thuế thu nhập cá nhân hay không. Chắc chắn là có bị tính nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh.

Mời bạn xem thêm:

Giải đáp thắc mắc: Phụ cấp độc hại có đóng BHXH không?

Các khoản phụ cấp phải đóng BHXH hiện nay là những khoản nào?

Bài viết liên quan
Mục lục