Đào Thị Hà – một Content Executive dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng lại có đến 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số và đã đóng góp vào nhiều dự án cung cấp cho các doanh nghiệp phần mềm công lương và giải pháp SaaS.

Đào Thu Hà - Marketing Executive tại ACheckin.vn
Đào Thu Hà – Marketing Executive tại ACheckin.vn

Thông tin cá nhân

Tiểu sử

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Tin rằng với những nỗ lực và tài năng của mình, trong tương lai Thu Hà sẽ đạt được những mục tiêu lớn và gặt hái được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp.