Liên hệ

Bạn quan tâm đến bộ giải pháp phần mềm quản trị từ ACheckin
Để lại thông tin ngay bên dưới để chúng tôi tư vấn cho bạn sớm nhất

Xếp lịch làm việc

Phần mềm xếp ca, thông báo lịch, xoay ca, đổi ca tự động

Chấm công

Phần mềm xếp ca, thông báo lịch, xoay ca, đổi ca tự động

Tính lương

Phần mềm xếp ca, thông báo lịch, xoay ca, đổi ca tự động

Báo cáo nhân sự

Phần mềm xếp ca, thông báo lịch, xoay ca, đổi ca tự động

Đăng ký sử dụng ACheckin