Hướng dẫn cách tính lương hưu năm 2022 đầy đủ nhất

Rất nhiều người đang tìm hiểu thông tin về cách tính lương hưu năm 2022 khi họ đã về hưu hoặc là nghỉ hưu theo chế độ và được hưởng chế độ của bảo hiểm xã hội. Làm sao để biết mức lương hưu một cách chính xác nhất? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc một phần nào đó.

Lương hưu hay chế độ hưu trí là chế độ chi trả lương hưu cho người lao động đã hết tuổi làm việc theo quy định của pháp luật. Đây là một trong những chế độ mà người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội theo thời gian quy định.

Phần lương hưu này coi như một nguồn chi phí do BHXH trả nhằm đáp ứng các nhu cầu sống cơ bản cũng như chăm sóc sức khỏe khi người lao động đã hết tuổi lao động theo quy định.

Hướng dẫn cách tính lương hưu năm 2022 đầy đủ nhất 1

So với năm 2021 thì tính lương hưu năm 2022 có một số điểm khác biệt, người lao động nên tìm hiểu để nắm được thông tin chính xác nhất.

Quy định về độ tuổi nghỉ lưu hưu mới nhất 2022

Năm 2022, trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam: Đủ 60 tuổi 6 tháng; đối với lao động nữ: Đủ 55 tuổi 8 tháng.

– Lao động nam: Từ đủ 60 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2021)

– Lao động nữ: Từ đủ 55 tuổi 8 tháng (tăng 4 tháng so với năm 2021)

Trong khi đó năm 2021, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường đối với nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng.

Lưu ý: Quy định mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ

Cách tính lương nghỉ hưu năm 2022 khác với 2021

Mức hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động sẽ được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Cụ thể:

Công thức tính lương hưu năm 2022:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

  • Đối với nam, cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2022 có sự thay đổi như sau:

Năm 2022, nếu người lao động đóng đủ 20 năm BHXH thì tỷ lệ hưởng lương hưu mới: 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm tính thêm 2%, mức hưởng tối đa là 75%.

Với cách tính mới này, lao động nam nghỉ hưu năm 2022 và đóng đủ 20 năm thì chỉ được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Nếu muốn hưởng tỷ lệ tối đa 75% thì họ phải đóng BHXH từ đủ 35 năm trở lên (năm 2021 chỉ cần đóng từ đủ 34 năm trở lên).

  • Đối với lao động nữ, tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2022 không thay đổi so với năm 2021. Cụ thể lao động nữ đóng đủ 15 năm BHXH sẽ được tính 45%. Sau mỗi năm sẽ tính thêm 2% và tỷ lệ hưởng tối đa là 75%.

Như vậy thì cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng đối với lao động nam của năm 2022 sẽ tăng thêm một năm so với năm 2021.

Độ tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối với người lao động sẽ tương ứng với tháng, năm sinh như sau:

Hướng dẫn cách tính lương hưu năm 2022 đầy đủ nhất 2 Hướng dẫn cách tính lương hưu năm 2022 đầy đủ nhất 3

Trong đó:

– Thời điểm nghỉ hưu: Là thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

– Thời điểm người lao động được nhận lương hưu là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Mong rằng bài viết trên đây sẽ giúp bạn biết cách tính lương hưu năm 2022 chuẩn nhất vì năm 2022 có một số thay đổi nho nhỏ ảnh hưởng đến hưu trí của người lao động.

 Nguồn bài: Tổng hợp 

Bài viết liên quan
Mục lục