Tính toán chi phí đầu tư phần mềm nhân sự

Nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư 1 phần mềm Nhân sự nhưng chi phí bỏ ra liệu có đáng? Dưới đây là công thức tính toán chi phí hàng năm có thể tiết kiệm nếu sử dụng 1 phần mềm nhân sự.
người
đồng
người
đ
người/tháng
Nghiên cứu chỉ ra rằng doanh nghiệp có có thể thất thoát 10-20% lợi nhuận khi quy trình nhân sự không hiệu quả vậy nên hiệu quả của 1 phần mềm nhân sự có thể ảnh hưởng sâu và rộng tới toàn bộ doanh nghiệp, không chỉ trong phòng nhân sự.
Tính toán chi tiết dưới đây chỉ ra các ảnh hưởng chính của 1 phần mềm nhân sự với các nghiệp vụ chính: Tự động hoá quy trình nhân sự, Quản lý công ca, các công việc hành chính.
acheckin - phần mềm quản trị nhân sự
Tiết kiệm từ Tự động Quy trình Nhân sự Tiết kiệm từ Quản lý Công, Ca, Phép Tổng tiết kiệm Tổng chi phí phần mềm Chấm công, Tính lương ROI đầu tư phần mềm Chi phí phần mềm tối ưu (/người/tháng)
*Lưu ý: Theo kinh nghiệm của chúng tôi, khi áp dụng công cụ/giải pháp mới vào hoạt động của Doanh nghiệp, sẽ mất từ 3-6 tháng để quy trình có thể hoạt động trơn tru. Thêm vào đó, ngay cả khi hoạt động trơn chu trong năm đầu tiên doanh nghiệp chỉ có thể tận dụng được 60-80% hiệu quả của giải pháp. Vậy nên để đảm bảo an toàn về mặt chi phí, doanh nghiệp chỉ nên lựa chọn triển khai phần mềm khi ROI phần mềm nhân sự >=500% trong năm đầu tiên.

Tiết kiệm từ Tự động Quy trình Nhân sự

Quy trình nhân sự cơ bản bao gồm:
- Tính toán, tổng hợp công, lương
- Tổng hợp, báo cáo với các cơ quan nhà nước
- Báo cáo gửi ban giám đốc
Các quy trình nhân sự cơ bản này chiếm khoảng 8h/chuyên viên nhân sự/tháng cho những quy trình thủ công.
Sử dụng phần mềm nhân sự giúp hệ thống hoá quy trình, tiết kiệm 80% cho những thủ tục thủ công trên.
ROI: 6.4h/chuyên viên nhân sự/tháng

Tiết kiệm từ Quản lý Công, Ca, Phép

Trung bình 1 nhân viên nghỉ phép không thông báo trung bình khoảng 3 ngày mỗi năm. Điều này có vẻ không nghiêm trọng, nhưng sự vắng mặt không báo cáo ảnh hưởng đến năng suất của nhân viên.
Với mức lương trung bình của nhân viên tại Cty Bạn là 57,692 VNĐ mỗi giờ, chi phí của ba ngày nghỉ phép không báo cáo là 1,384,615 VNĐ mỗi năm, cho mỗi nhân viên.
Phần mềm nhân sự có thể giúp loại bỏ những vấn đề này bằng cách đơn giản hoá yêu cầu, tính toán, phê duyệt và theo dõi phép nghỉ phép. Việc đơn giản hóa quy trình này cũng khuyến khích nhân viên thông báo trước về nhu cầu nghỉ phép của họ, chủ động hơn trong công việc
ROI: 1.384.615 đ/nhân viên/năm